กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์

กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์ (อังกฤษ: Supinator) เป็นกล้ามเนื้อกว้าง โค้งรอบด้านบน 1/3 ของกระดูกเรเดียส

กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์
(Supinator muscle)
Gray420.png
กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์ มุมมองทางด้านหลัง
ละติน musculus supinator
Gray's subject #125 454
จุดเกาะต้น ปุ่มแลทเทอรัล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน, สันสุพิเนเตอร์ของกระดูกอัลนา, เอ็นเรเดียลคอลแลทเทอรัล (ข้อศอก), เอ็นแอนนูลาร์
จุดเกาะปลาย ส่วนต้นด้านข้างของตัวกระดูกเรเดียส
หลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงเรเดียลรีเคอร์เรนท์
เส้นประสาท เส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส แขนงของเส้นประสาทเรเดียล
หน้าที่ หงายปลายแขน
กล้ามเนื้อต้าน กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรส, กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ ควอดราตัส
Dorlands/
Elsevier
m_22/12551025

จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายแก้ไข

กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์ประกอบด้วยระนาบเส้นใย 2 ระนาบ ซึ่งระหว่างนี้มีแขนงลึกของเส้นประสาทเรเดียลผ่าน (deep branch of the radial nerve) ระนาบทั้งสองมาจากจุดเกาะร่วม ระนาบที่อยู่ชั้นตื้นมีจุดเกาะเป็นเอ็นกล้ามเนื้อ ส่วนชั้นลึกเป็นใยกล้ามเนื้อ เกาะจากปุ่มแลทเทอรัล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน (lateral epicondyle of the humerus) , จากเอ็นเรเดียลคอลแลทเทอรัล (radial collateral ligament) ของข้อศอก และเอ็นแอนนูลาร์ (annular ligament) , จากสันบนกระดูกอัลนา ซึ่งวิ่งลงมาเป็นแนวเฉียงจากปลายด้านหลังของรอยเว้าเรเดียส (radial notch) , จากรอยกดรูปสามเหลี่ยมด้านล่างรอยเว้าเรเดียส, และจากเอ็นแผ่ (tendinous expansion) ซึ่งคลุมด้านบนของกล้ามเนื้อ

ใยกล้ามเนื้อชั้นผิว (superficial fibers) ล้อมรอบส่วนบนของกระดูกเรเดียส และเกาะปลายที่ขอบด้านข้างของปุ่มนูนเรเดียส (radial tuberosity) และแนวเฉียงของกระดูกเรเดียส (oblique line of the radius) ซึ่งด้านล่างเป็นจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรส (Pronator teres)

ใยกล้ามเนื้อด้านบน (upper fibers) ของระนาบลึกเป็นมัดกล้ามเนื้อคล้ายห่วงเชือก (sling-like fasciculus) ซึ่งโอบรอบคอกระดูกเรเดียสเหนือต่อปุ่มนูนเรเดียส และเกาะกับส่วนหลังของพื้นผิวแนวใกล้กลาง (medial surface) ส่วนใหญ่ของใยนี้เกาะปลายที่พื้นผิวด้านหลังและด้านข้างของตัวกระดูกเรเดียส กึ่งกลางระหว่างแนวเฉียงของกระดูกเรเดียสและหัวกระดูก

หน้าที่แก้ไข

หน้าที่ของกล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์คือช่วยกล้ามเนื้อไบเซ็ปส์ เบรคิไอในการหงายมือ

ชื่อเรียกกล้ามเนื้อแก้ไข

คำว่า "สุพิเนเตอร์" (Supinator) อาจหมายถึงกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่หงาย (Supine) ส่วนของร่างกาย ในตำราเก่าๆ อาจมีคำว่า สุพิเนเตอร์ ลองกัส (supinator longus) หมายถึงกล้ามเนื้อเบรคิโอเรเดียลิส (Brachioradialis) และ สุพิเนเตอร์ เบรวิส (supinator brevis) ที่หมายถึงกล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์ในปัจจุบัน

ภาพอื่นๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข