กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ ควอดราตัส

กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ ควอดราตัส (อังกฤษ: Pronator quadratus; PQ) เป็นกล้ามเนื้อรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่บนส่วนปลายของปลายแขน ทำหน้าที่คว่ำมือ

กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ ควอดราตัส
(Pronator quadratus)
Pronator-quadratus.png
กล้ามเนื้อชั้นลึกในด้านหน้าของปลายแขน (กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ ควอดราตัสแสดงด้วยสีน้ำเงิน)
ละติน musculus pronator quadratus
Gray's subject #125 449
จุดเกาะต้น พื้นผิวด้านใกล้กลางและด้านหน้าของกระดูกอัลนา
จุดเกาะปลาย พื้นผิวด้านข้างและด้านหน้าของกระดูกเรเดียส
หลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส
เส้นประสาท เส้นประสาทมีเดียน (เส้นประสาทแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส)
หน้าที่ คว่ำปลายแขน
กล้ามเนื้อต้าน กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์
Dorlands/
Elsevier
m_22/12550251

เนื่องจากกล้ามเนื้อนี้อยู่ในพื้นที่ด้านหน้าของปลายแขน (anterior side of the arm) จึงถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (anterior interosseous nerve) ซึ่งเป็นแขนงของเส้นประสาทมีเดียน (median nerve) และถูกเลี้ยงโดยหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (interosseous artery)

จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายแก้ไข

ใยกล้ามเนื้อวิ่งในแนวตั้งฉากกับทิศทางของแขน มาจากส่วนปลายสุด 1/4 ของกระดูกอัลนาด้านหน้าไปยังส่วนปลายสุด 1/4 ของกระดูกเรเดียสด้านหน้า

หน้าที่แก้ไข

เมื่อกล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ ควอดราตัสหดตัว จะดึงด้านข้างของกระดูกเรเดียสเข้าหากระดูกอัลนา ทำให้ปลายแขนคว่ำลง กล้ามเนื้อนี้ยังช่วยให้กระดูก 2 ท่อนของปลายแขนยึดติดกัน

ภาพอื่นๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข