เส้นประสาทมีเดียน

เส้นประสาทมีเดียน (Median nerve) เป็นเส้นประสาทที่วิ่งลงมาตามแขนและปลายแขน นับเป็นหนึ่งในห้ากล้ามเนื้อที่มีต้นกำเนิดมาจากร่างแหประสาทแขน (brachial plexus)

เส้นประสาทมีเดียน
(Median nerve)
Nerves of the left upper extremity.gif
แผนภาพแสดงเส้นประสาทที่เลี้ยงรยางค์บน โดยเส้นประสาทที่อยู่ตรงกลางคือเส้นประสาทมีเดียน
ละติน nervus medianus
Gray's subject #210 938
เลี้ยง กล้ามเนื้อในพื้นที่ด้านหน้าปลายแขน (ยกเว้นกล้ามเนื้อ 2 มัด: FCU, FDP) , เนินโคนหัวแม่มือ, กล้ามเนื้อลัมบริคัล
มาจาก แลทเทอรัล คอร์ด, มีเดียล คอร์ด
MeSH Median+Nerve
Dorlands/Elsevier n_05/12566162

เส้นประสาทมีเดียนเกิดจากแลทเทอรัล คอร์ด lateral cord) และมีเดียล คอร์ด (medial cord) ของร่างแหประสาทแขน และต่อเนื่องลงมาตามแขนและเข้าสู่ปลายแขนร่วมกับหลอดเลือดแดงแขน (brachial artery)

เส้นประสาทมีเดียนเป็นเส้นประสาทเพียงเส้นเดียวที่ผ่านเข้าในคาร์ปัล ทันเนล (carpal tunnel) ซึ่งอาจถูกกดได้ในกลุ่มอาการคาร์ปัล ทันเนล (carpal tunnel syndrome)