รอยเว้าเรเดียส

รอยเว้าเรเดียส (อังกฤษ: radial notch, lesser sigmoid cavity; ละติน: incisura radialis) เป็นรอยเว้าแคบๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อยู่ทางด้านข้างของโคโรนอยด์ โพรเซส (coronoid process) ซึ่งจะรับกับส่วนต้นของกระดูกเรเดียสเพื่อประกอบเป็นข้อต่อเรดิโออัลนาส่วนต้น (Proximal radioulnar joint) ซึ่งเกี่ยวข้องการการพลิกและการหมุนของปลายแขน

รอยเว้าเรเดียส
(Radial notch)
Incisuraradialisulnae.png
ส่วนต้นของกระดูกอัลนา มุมมองทางด้านข้าง (รอยเว้าเรเดียสอยู่ตรงกลางภาพด้านบน)
ละติน incisura radialis ulnae
Gray's subject #52 215
Dorlands/
Elsevier
i_05/12447480

รอยเว้านี้มีลักษณะเว้าจากด้านหน้าไปด้านหลัง และมีส่วนยื่นซึ่งให้เป็นจุดเกาะของเอ็นแอนนูลาร์ (annular ligament)

ภาพอื่นๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข