รอยเว้าเรเดียส (อังกฤษ: radial notch, lesser sigmoid cavity; ละติน: incisura radialis) เป็นรอยเว้าแคบๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อยู่ทางด้านข้างของโคโรนอยด์ โพรเซส (coronoid process) ซึ่งจะรับกับส่วนต้นของกระดูกเรเดียสเพื่อประกอบเป็นข้อต่อเรดิโออัลนาส่วนต้น (Proximal radioulnar joint) ซึ่งเกี่ยวข้องการการพลิกและการหมุนของปลายแขน

รอยเว้าเรเดียส
(Radial notch)
ส่วนต้นของกระดูกอัลนา มุมมองทางด้านข้าง (รอยเว้าเรเดียสอยู่ตรงกลางภาพด้านบน)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินincisura radialis ulnae
TA98A02.4.06.005
TA21234
FMA23618
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

รอยเว้านี้มีลักษณะเว้าจากด้านหน้าไปด้านหลัง และมีส่วนยื่นซึ่งให้เป็นจุดเกาะของเอ็นแอนนูลาร์ (annular ligament)

ภาพอื่นๆ

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้