กลุ่มดาวนาฬิกา เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าใต้ เดิมมีชื่อภาษาละตินว่า Horologium Oscillitorium ตั้งโดยนีกอลา หลุยส์ เดอ ลากาย ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 เพื่อเป็นเกียรติแก่คริสตียาน เฮยเคินส์ ผู้คิดค้นนาฬิกาลูกตุ้ม

กลุ่มดาวนาฬิกา (Horologium)
กลุ่มดาวนาฬิกา
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Hor
ชื่อคุณศัพท์: Horologii
สัญลักษณ์: นาฬิกาลูกตุ้ม
ไรต์แอสเซนชัน:3.1 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −53°
เนื้อที่:249 ตารางองศา (อันดับที่ 58)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:α Hor
(ความส่องสว่างปรากฏ = +3.85)
ฝนดาวตก:-
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวสิ่ว
กลุ่มดาวปลากระโทงแทง
กลุ่มดาวแม่น้ำ
กลุ่มดาวงูไฮดรัส
กลุ่มดาวตาข่าย
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +20° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนธันวาคม