กลุ่มดาวปลากระโทงแทง

กลุ่มดาวปลากระโทงแทง เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าใต้ ปรากฏในแผนที่ดาว อูราโนเมเทรีย (Uranometria) ของโยฮัน ไบเออร์ เมื่อปี ค.ศ. 1603 แต่อาจเป็นที่รู้จักกันมาก่อนหน้านั้น วัตถุท้องฟ้าเด่นในกลุ่มดาวนี้ คือ เมฆมาเจลลันใหญ่ ที่กินพื้นที่เลยไปถึงกลุ่มดาวภูเขา

กลุ่มดาวปลากระโทงแทง (Dorado)
กลุ่มดาวปลากระโทงแทง
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Dor
ชื่อคุณศัพท์: Doradus
สัญลักษณ์: ปลากระโทงแทง
ไรต์แอสเซนชัน:5 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: -64°
เนื้อที่:179 ตารางองศา (อันดับที่ 72)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
ไม่มี
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:α Dor
(ความส่องสว่างปรากฏ = 3.27)
ฝนดาวตก:-
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวสิ่ว
กลุ่มดาวนาฬิกา
กลุ่มดาวตาข่าย
กลุ่มดาวงูไฮดรัส
กลุ่มดาวภูเขา
กลุ่มดาวปลาบิน
กลุ่มดาวขาตั้งภาพ
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +20° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนกุมภาพันธ์