พิกัด: Sky map 04h 00m 00s, −60° 00′ 00″

กลุ่มดาวตาข่าย เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าใต้ ตั้งชื่อโดยนิโกลา-ลุย เดอ ลากาย ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ตาข่ายในที่นี้ หมายถึงตาข่ายในกล้องสำหรับวัดตำแหน่งดาว

กลุ่มดาวตาข่าย (Reticulum)
กลุ่มดาวตาข่าย
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Ret
ชื่อคุณศัพท์: Reticuli
สัญลักษณ์: ตาข่าย
ไรต์แอสเซนชัน:4 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −60°
เนื้อที่:114 ตารางองศา (อันดับที่ 82)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:α Reticuli
(ความส่องสว่างปรากฏ = 3.4)
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวนาฬิกา
กลุ่มดาวปลากระโทงแทง
กลุ่มดาวงูไฮดรัส
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +23° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนมกราคม