กลุ่มดาวงูไฮดรัส

กลุ่มดาวงูไฮดรัส เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าใต้ ปรากฏในแผนที่ดาว อูราโนเมเทรีย (Uranometria) ของโยฮัน ไบเออร์ เมื่อปี ค.ศ. 1603 ชื่อคล้ายกับกลุ่มดาวงูไฮดรา

กลุ่มดาวงูไฮดรัส (Hydrus)
กลุ่มดาวงูไฮดรัส
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Hyi
ชื่อคุณศัพท์: Hydri
สัญลักษณ์: งูทะเล
ไรต์แอสเซนชัน:2.5 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −72°
เนื้อที่:243 ตารางองศา (อันดับที่ 61)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
2
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:β Hydri
(ความส่องสว่างปรากฏ = 2.82)
ฝนดาวตก:-
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวปลากระโทงแทง
กลุ่มดาวแม่น้ำ
กลุ่มดาวนาฬิกา
กลุ่มดาวออกแทนต์
กลุ่มดาวตาข่าย
กลุ่มดาวภูเขา
กลุ่มดาวนกทูแคน
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +8° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนธันวาคม