เปิดเมนูหลัก

กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี

นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี (เกิด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2489) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ เขต 4 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2489 (72 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส เพ็ญพรรณ เสียมภักดี

ประวัติแก้ไข

กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2489 เป็นบุตรของนายสง เสียมภักดี อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสียมภักดี[1] และนางฟองจันทร์ เสียมภักดี มีพี่น้อง 7 คน สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) จากสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย[2]

กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี สมรสกับนางเพ็ญพรรณ มีบุตร 2 คน

การทำงานแก้ไข

กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี เป็นอดีตข้าราชการ ในกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ต่อมาได้ลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคพลังประชาชน พร้อมกับนางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ และ ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล และได้รับการเลือกตั้ง ต่อมา พ.ศ. 2554 ได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งที่ 2 ในสังกัดพรรคเพื่อไทย[3][4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคพลังประชาชน
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย
 
ภาพรถหาเสียง ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข