กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ (อักษรย่อ: พร.[11][12]; อังกฤษ: Naval Medical Department) เป็นหน่วยงานราชการของกองทัพเรือไทย ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์และการพยาบาล[13][14][15][16] ซึ่งมีเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือคนปัจจุบันคือพลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ[17] ส่วนรองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ​ประกอบด้วยพลเรือตรี ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์[18]และพลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์[17]

กรมแพทย์ทหารเรือ
กรมแพทย์ทหารเรือ.jpg
กรมแพทย์ทหารเรือ
ประเทศ ไทย
บทบาทกิจการแพทย์และพยาบาลกองทัพเรือ:[1]
 ● การรักษาพยาบาล[1]
 ● การสุขาภิบาล[1]
 ● อนามัย[1]
ฝึกเหล่าทหารแพทย์[1]
วันสถาปนา1 เมษายน พ.ศ. 2433 (133 ปี)[2]
ปฏิบัติการสำคัญความไม่สงบในชายแดนภาคใต้[3][4]
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง[5]
แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในเกาะซูลาเวซี พ.ศ. 2561[6]
การระบาดทั่วของโควิด-19[7]
 ● การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย[8]
ผู้บังคับบัญชา
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ​พลเรือโท นายแพทย์ ชลธร สุวรรณกิตติ[9]
ผบ. สำคัญพลเรือโท นายแพทย์ ยงยุทธ หรัญโต[2]
พลเรือโท สุชีพ ช้างเสวก[10]

นอกจากนี้ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ส่งทีมเข้าช่วยเหลือในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ร่วมกับหน่วยซีล ที่ซึ่งประสบความสำเร็จ[19]

ประวัติแก้ไข

 
ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2433 ตามพระราชบัญญัติจัดการกรมยุทธนาธิการ โดยมีชื่อหน่วยคือ "โรงพยาบาลทหารเรือ" ครั้นวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะหน่วยเป็น "กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ" ซึ่งฐานะและนามของหน่วยได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมตามยุคสมัย กระทั่งปี พ.ศ. 2493 ได้รับการยกฐานะเป็น "กรมแพทย์ทหารเรือ" สังกัดกองทัพเรือ เรื่อยมาถึงปัจจุบัน[1]

พ.ศ. 2561 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ[20]

ปี พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 2,407,144,487.59 บาท ช่วยโรงพบาบาล 27 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์[21]

หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือแก้ไข

 • กองบังคับการ พร.
  • แผนกธุรการ กองบังคับการ พร.
  • กองกำลังพล กองบังคับการ พร.
  • กองแผน กองบังคับการ พร.
  • กองโครงการและงบประมาณ กองบังคับการ พร.
  • กองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ พร.
  • ศูนย์พัฒนาขีดสมรรรถนะ พร.
  • สำนักงานจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ
 • กองการเงิน พร.
 • กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
 • กองเวชสารสนเทศ พร.
 • กองเวชกรรมป้องกัน พร.
 • กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน พร.
 • กองส่งกำลังสายแพทย์ พร.
 • กองสนับสนุน พร.
 • ศูนย์ทันตกรรม พร.
 • ศูนย์วิทยาการ พร.
  • กองวิทยาการ
  • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
  • โรงเรียนนาวิกเวชกิจ
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
 • โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร.

หน่วยที่กรมแพทย์ทหารเรือคุมด้านเทคนิคแก้ไข

 • โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
 • โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทรภ.๒
 • โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทรภ.๓
 • โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ
 • โรงพยาบาลป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐท.กท.
 • แผนกแพทย์โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.
 • แผนกแพทย์สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กร.
 • กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธน นย.
 • กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ.
 • กองร้อยพยาบาล กองสนับสนุนการช่วยรบ กองบัญชาการปัองกันชายแดนจันทบุรี-ตราด
 • หมวดพยาบาล หน่วยส่งกำลังบำรุง ส่วนสนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้

กิจกรรมเพื่อสังคมแก้ไข

พ.ศ. 2556 กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำการติดตามผู้สัมผัสสารเบนซีนที่จังหวัดระยอง มารับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานติดต่อกัน 5 ปี หลังพบพนักงานเก็บคราบน้ำมันมีค่าสารดังกล่าวสูง[22]

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ชุดเวชศาสตร์ใต้น้ำ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นหนึ่งในทีมที่เข้าช่วยเหลือเด็ก ๆ และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ออกจากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล)[23] จากนั้น ในเดือนตุลาคม กรมแพทย์ทหารเรือได้เป็นหนึ่งในกองกำลังที่เข้าร่วมภารกิจให้การช่วยเหลือ ต่อผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในเกาะซูลาเวซี พ.ศ. 2561[6]

ครั้นในเดือนพฤศจิกายน ของปีเดียวกัน ทางกองทัพเรือไทย ได้จัดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยศูนย์ดังกล่าวได้จัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และชุดแพทย์เคลื่อนที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน 3 พื้นที่[24] รวมถึงในเดือนเดียวกันนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้จัดงานวิ่งการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ที่ขาดแคลนค่าใช้จ่ายส่วนเกินในการผ่าตัด และเพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด[25]

สำหรับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้มีนักไตรกีฬาหญิง ซึ่งเป็นตัวแทนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การช่วยเหลือข้าราชการอาวุโสที่หัวใจหยุดเต้น ด้วยการนวดหัวใจ แล้วนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย ก่อนที่เธอจะทำการลงแข่งขัน[26][27]

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • พ.ศ. 2558 : ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น – จากหุ่นช่วยฝึกทำคลอดเสมือนจริงเคลื่อนย้ายได้ โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ในงานนาวีวิจัย 2015[28]
 • พ.ศ. 2560 : ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น – จากการพัฒนาหุ่นช่วยฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ในงานนาวีวิจัย 2017[29][30]
 • พ.ศ. 2560 : รางวัลชมเชยด้านสิ่งประดิษฐ์ – จากไอซีดีปลอดภัยห่างไกลอุบัติการณ์ ในงานนาวีวิจัย 2017[29][30]
 • พ.ศ. 2560 : รางวัลชมเชยด้านสิ่งประดิษฐ์ – จากเครื่องดูดเสมหะขนาดพกพา ในงานนาวีวิจัย 2017[29][30]
 • พ.ศ. 2560 : รางวัลชมเชยด้านหลักการ – จากสื่อพัฒนาการคิดและการตัดสินใจ ในงานนาวีวิจัย 2017[29][30]
 • พ.ศ. 2562 : รางวัลชมเชยด้านสิ่งประดิษฐ์ – จากเครื่องฝึกหัดการช่วยฟื้นคืนชีพและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ไทยแลนด์ 4.0 ในงานนาวีวิจัย 2019[31]
 • พ.ศ. 2562 : รางวัลชมเชยด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านหลัก – จากมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา : การส่งเสริมการเรียนรู้ทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ในงานนาวีวิจัย 2019[31]

สิ่งสืบทอดแก้ไข

ตามโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ได้มีการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาและความสวยงาม อาทิ ประดู่แดง, ประดู่เหลือง, นนทรี, ปีบ และชมพูพันธุ์ทิพย์ ซึ่งหลายคนให้ความสำคัญต่อกรณีการตัดไม้หวงห้าม[32][33][34][35]

ทำเนียบเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือแก้ไข

 1. นาวาเอก โทมัส เฮเวิด เฮส์ (22 กันยายน พ.ศ. 2444 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2452)
 2. นาวาโท เบอร์เมอร์ (28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457)
 3. นาวาตรี หลวงวารีโยธารักษ์ (ชื่น อมรเวช) (3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457)
 4. พลเรือตรี หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์ ไชยันต์ (14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457 – 1 มกราคม พ.ศ. 2474)
 5. นาวาโท พระชัยสิทธิเวช (เชย ชัยสิทธิเวช) (1 มกราคม พ.ศ. 2474 – หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475)
 6. นาวาเอก หลวงจงเวชศาสตร์ (หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2476)
 7. พลเรือตรี เล็ก สุมิตร (14 ธันวาคม พ.ศ. 2476 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2489)
 8. พลเรือตรี สงวน รุจิราภา (16 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2494)
 9. พลเรือจัตวา หลวงเรืองไวทยวิทยา (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496)
 10. พลเรือตรี หลวงสุวิชานแพทย์ (1 มกราคม พ.ศ. 2498 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2500)
 11. พลเรือตรี กมล ชัมพุนท์พงศ์ (1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2502)
 12. พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ (1 มกราคม พ.ศ. 2503 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2514)
 13. พลเรือโท อรุณ รัตตะรังสี (20 ธันวาคม พ.ศ. 2514 – 30 กันยายน พ.ศ. 2515)
 14. พลเรือโท โกเมท เครือตราชู (1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 – 30 กันยายน พ.ศ. 2517)
 15. พลเรือโท ลักษณ์ บุญศิริ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519)
 16. พลเรือโท พิริยะ โหตรภวานนท์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2521)
 17. พลเรือโท บรรยงค์ ถาวรามร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 – 30 กันยายน พ.ศ. 2526)
 18. พลเรือโท ฉายแสง ณ นคร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 – 30 กันยายน พ.ศ. 2527)
 19. พลเรือโท สรวุฒิ วีรบุตร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 – 30 กันยายน พ.ศ. 2530)
 20. พลเรือโท พนิต ศรียาภัย (1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 – 30 กันยายน พ.ศ. 2532)
 21. พลเรือโท ฉันท์ กลกิจโกวินท์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 – 30 กันยายน พ.ศ. 2535)
 22. พลเรือโท อรุณ เอื้อไพบูลย์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2536)
 23. พลเรือโท ดำรงศักดิ์ เสียงพิบูลย์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539)
 24. พลเรือโท ไพบูลย์ ศรีเทพ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 30 กันยายน พ.ศ. 2542)
 25. พลเรือโท จุติ เฉลิมเตียรณ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 – 30 กันยายน พ.ศ. 2544)
 26. พลเรือโท วีระจิตต์ ชูจินดา (1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546)
 27. พลเรือโท ยงยุทธ หรัญโต (1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2549)
 28. พลเรือโท สุรพล ภูยานนท์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2551)
 29. พลเรือโท สุริยา ณ นคร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553)
 30. พลเรือโท สุชีพ ช้างเสวก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555)
 31. พลเรือโท ชุมพล เทียมชัย (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2556)
 32. พลเรือโท กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
 33. พลเรือโท พันเลิศ แกล้วทนงค์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
 34. พลเรือโท คณิน ชุมวรฐายี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560)
 35. พลเรือโท สมคิด ทิมสาด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
 36. พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
 37. พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
 38. พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน)

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 "- ประวัติกรมแพทย์ ทร. - นักเรียนจ่าพยาบาลทหารเรือ รุ่น ๕๕/๒๕๐๖". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-17. สืบค้นเมื่อ 2019-12-21.
 2. 2.0 2.1 วันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารเรือ - RYT9
 3. “ผบ.นย.” คนใหม่ นักรบ Recon ลงชายแดนใต้[ลิงก์เสีย]
 4. ทร.รับนาวิกฯ บาดเจ็บ ขึ้นเครื่องบินรักษาที่สัตหีบ
 5. ส่ง"หมอภาคย์" แพทย์นักรบเสริมทัพหน่วยซีลลุยถ้ำหลวง
 6. 6.0 6.1 "ทัพเรือ"เตรียมเรือหลวงอ่างทองช่วยสึนามิอินโดฯ: คมชัดลึกออนไลน์
 7. สง.ปรมน.ติดเขี้ยวเล็บ นศ.พยาบาลกองทัพเรือสู้ภัยโควิด 19
 8. "ทร.พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับสถานการณ์โควิด". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-12-19. สืบค้นเมื่อ 2020-04-03.
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอน 218 ง พิเศษ หน้า 32 วันที่ 14 กันยายน 2564
 10. Buraphanews.com - บูรพานิวส์
 11. 'ศรีสุวรรณ' จี้ รมว.กห. เอาผิดกรมแพทย์ทหารเรือโค่นต้นไม้หวงห้ามทิ้ง
 12. นักร้องรายวัน 'ศรีสุวรรณ' ยื่นกลาโหมสอบกรมแพทย์ทร.ตัดไม้หวงห้าม!
 13. รพ.สิริกิติ์มอบรางวัล พยาบาลผลงานดีเด่น วันพยาบาลแห่งชาติ
 14. นักวิ่งหลายพันคนร่วมกิจกรรมการกุศลเดินวิ่งมินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 13[ลิงก์เสีย]
 15. "ข่าวช่วยชายหมดสติในรถตู้นานกว่า 10 ชั่วโมง - ข่าวช่อง 7HD". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-12-11. สืบค้นเมื่อ 2019-12-21.
 16. ลุงทหารเรือขี่ จยย.ชนท้ายสิบล้อเจ็บสาหัสที่สัตหีบ กู้ภัยส่ง รพ.ยื้อชีวิต
 17. 17.0 17.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอน 218 ง พิเศษ หน้า 32 วันที่ 14 กันยายน 2564
 18. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ". ราชกิจจานุเบกษา. 2022-09-10. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-12. สืบค้นเมื่อ 2022-09-10.
 19. เปิดบันทึกแพทย์ ทีมช่วย 13 หมูป่า ละเอียดยิบ ก่อน ‘มิชชั่นคอมพลีท’ !
 20. กรมแพทย์ทหารเรือ ทอดผ้าป่ามหากุศล จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
 21. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน 2.4 พันล้านช่วย รพ.
 22. พบพนักงานเก็บคราบน้ำมัน มีค่าสารเบนซีนสูง ผู้เชี่ยวชาญเร่งตรวจ
 23. “Hooyah” คำประกาศชัยชนะหน่วยซีล
 24. "กองทัพเรือ" จัด 3 ทีมกู้ภัยทางน้ำคืนวันลอยกระทง
 25. ‘ผบ.ทร.’ปธ.มอบรางวัล “วิ่งการกุศล CVT RUN 2018 ใจมันบอก ให้ออกไปวิ่ง” ช่วยผู้ป่วยยากไร้
 26. ทัพเรือปลื้ม พญ.ทร.ช่วยชีวิตขรก.อาวุโส - ข่าวสด
 27. ชื่นชม..พยาบาลหญิงทหารเรือที่ 1 ไตรกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ-ช่วยชีวิตข้าราชการอาวุโส นครพนม
 28. ทร.โชว์นวัตกรรมสุดยอดยุทโธปกรณ์ในงาน 'นาวีวิจัย 2015' - ไทยรัฐ
 29. 29.0 29.1 29.2 29.3 'บิ๊กลือ' คว้ารางวัล 'นาวีวิจัย 2017' ทุ่นระเบิดปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน - ไทยรัฐ
 30. 30.0 30.1 30.2 30.3 ราชนาวี โชว์ศักยภาพผลงานวิจัยกองทัพเรือ – พล.ร.อ.ณะ มอบประกาศเกียรติคุณ - ข่าวสด
 31. 31.0 31.1 "บิ๊กลือ" เปิดงาน "นาวีวิจัย 2019" หน่วยซีลโกยรางวัล "เกียรติยศนาวี"
 32. ‘ศรีสุวรรณ’ จี้กลาโหมเอาผิดกรมแพทย์ทหารเรือโค่นต้นไม้หวงห้าม-รื้อทำลายสนามหญ้า
 33. ร้องสอบกรมแพทย์ทหารเรือใช้งบ 19.8 ล. จ้างเอกชนวิธีคัดเลือกซ่อมสนามกีฬา
 34. "จี้ รมว.กลาโหม เอาผิดกรมแพทย์ทหารเรือโค่นต้นไม้หวงห้ามทิ้ง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-12-21. สืบค้นเมื่อ 2019-12-21.
 35. 'ศรีสุวรรณ' จี้กลาโหมเอาผิดกรมแพทย์ทหารเรือ โค่นต้นไม้หวงห้าม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข