ตัวอักษร Xh/xh เป็นหนึ่งทวิอักษร ที่มี อักษรละติน X และ H ที่ใช้ในภาษาแอลเบเนีย จะออกเสียงเป็น /d͡ʒ/

Xh ตัวที่ 33 ของภาษาแอลเบเนีย

ที่มา

แก้

อักษรละตินถูกคิดค้นมาเป็นทวิอักษรในระบบการเขียนได้เป็นคำยืม

ระบบการเขียน

แก้

ตัวอย่าง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้