ตัวอักษร Xh/xh เป็นหนึ่งทวิอักษร ที่มี อักษรละติน X และ H ที่ใช้ในภาษาแอลเบเนีย จะออกเสียงเป็น /d͡ʒ/

Xh ตัวที่ 33 ของภาษาแอลเบเนีย

ที่มาแก้ไข

อักษรละตินถูกคิดค้นมาเป็นทวิอักษรในระบบการเขียนได้เป็นคำยืม

ระบบการเขียนแก้ไข

ตัวอย่างแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข