อินดัสเทรียลฮิปฮอป

(เปลี่ยนทางจาก Industrial hip hop)

อินดัสเทรียลฮิปฮอป (อังกฤษ: Industrial hip-hop) เป็นแนวเพลงของ ฮิปฮอป ที่เกิดขึ้นในปลายยุค 1980 จะเป็นแนวดนตรีฮิปฮอป ผสมกับแนวอินดัสเทรียล

แหล่งข้อมูลอื่น แก้