อีสต์โคสต์ฮิปฮอป

อีสต์โคสต์ฮิปฮอป (อังกฤษ: East Coast hip hop) เป็นรูปแบบหนึ่งของดนตรีฮิปฮอปที่เริ่มและพัฒนาขึ้นในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1970 และต้นคริสต์ทศวรรษ 1980 เป็นแนวเพลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีศิลปินในที่อื่นเกิดขึ้นแตกย่อยเป็นหลากหลายแนวเพลง เพลงอีสต์โคสต์ฮิปฮอปถือเป็นแนวเพลงย่อยแรกของฮิปฮอปที่เกิดขึ้น[1]

อ้างอิง แก้