อันดับของขนาด
(ความยาว)

ใน สัญกรณ์ E

1 E-24 m
1 E-23 m
1 E-22 m
1 E-21 m
1 E-20 m
1 E-19 m
1 E-18 m
1 E-17 m
1 E-16 m
1 E-15 m
1 E-14 m
1 E-13 m
1 E-12 m
1 E-11 m
1 E-10 m
1 E-9 m
1 E-8 m
1 E-7 m
1 E-6 m
1 E-5 m
1 E-4 m
1 E-3 m
1 E-2 m
1 E-1 m

1 E0 m
1 E1 m
1 E2 m
1 E3 m
1 E4 m
1 E5 m
1 E6 m
1 E7 m
1 E8 m
1 E9 m
1 E10 m
1 E11 m
1 E12 m
1 E13 m
1 E14 m
1 E15 m
1 E16 m
1 E17 m
1 E18 m
1 E19 m
1 E20 m
1 E21 m
1 E22 m
1 E23 m
1 E24 m
1 E25 m
1 E26 m
1 E27 m

/


สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด (อังกฤษ: orders of magnitude) หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวที่อยู่ระหว่างหนึ่งเมตร และสิบเมตร


ความยาวน้อยกว่า 1 เมตร


การเปลี่ยนหน่วย

แก้

1 เมตร เท่ากับ:

ความยาวคลื่น

แก้
 • 1.00 ม. — ความยาวคลื่นของความถี่วิทยุวีเอชเอฟ ที่สูงที่สุด , 300 MHz
 • 2.77 ม. — ค่าน้อยที่สุดของความยาวคลื่นวิทยุกระจายเสียง ในช่วงความถี่ FM 87 MHz
 • 10.0 ม. — ความยาวคลื่นของความถี่วิทยุวีเอชเอฟ ที่ต่ำที่สุด, 30 MHz

กีฬา

แก้

สิ่งก่อสร้างของมนุษย์

แก้
 • 1.435 ม. — ระยะห่างมาตรฐานของรางรถไฟประมาณ 60% ของทางรถไฟในโลก = 4' 8½"
 • 3.05 ม. — ความยาวของรถมินิแบบเก่า
 • 8.38 ม. — ความยาวของรถโดยสารสองชั้นในลอนดอน (รูทมาสเตอร์)

ธรรมชาติ

แก้
 • 1.15 ม. — ปิโซทหนึ่งตัว (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม)
 • 1.63 ม. — (5 ฟุต 4 นิ้ว) (หรือ 64 นิ้ว) - ค่าความสูงเฉลี่ยของมนุษย์เพศหญิงของสหรัฐ ณ ปี 2545 (ข้อมูล: US Centers for Disease Control and Prevention (CDC)).
 • 1.77 ม. — (5 ฟุต 9.5 นิ้ว) - ค่าความสูงเฉลี่ยของมนุษย์เพศชายของสหรัฐ ณ ปี 2545 (ข้อมูล: US CDC as per female above)
 • 3.63 ม. — ความยาวปีกของนกที่ยังไม่สูญพันธุ์ที่กว้างที่สุด (Wandering Albatross).
 • 5.20 ม. — ความสูงของยีราฟ
 • 7.50 ม. — ความยาวโดยประมาณของทางเดินอาหารส่วนกระเพาะลำไส้ของมนุษย์

ความยาวมากกว่า 10 เมตร


ดูเพิ่ม

แก้