อันดับของขนาด
(ความยาว)

ใน สัญกรณ์ E

1 E-24 m
1 E-23 m
1 E-22 m
1 E-21 m
1 E-20 m
1 E-19 m
1 E-18 m
1 E-17 m
1 E-16 m
1 E-15 m
1 E-14 m
1 E-13 m
1 E-12 m
1 E-11 m
1 E-10 m
1 E-9 m
1 E-8 m
1 E-7 m
1 E-6 m
1 E-5 m
1 E-4 m
1 E-3 m
1 E-2 m
1 E-1 m

1 E0 m
1 E1 m
1 E2 m
1 E3 m
1 E4 m
1 E5 m
1 E6 m
1 E7 m
1 E8 m
1 E9 m
1 E10 m
1 E11 m
1 E12 m
1 E13 m
1 E14 m
1 E15 m
1 E16 m
1 E17 m
1 E18 m
1 E19 m
1 E20 m
1 E21 m
1 E22 m
1 E23 m
1 E24 m
1 E25 m
1 E26 m
1 E27 m

/


สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด (อังกฤษ: orders of magnitude) หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวตั้งแต่ 1 Gm (1,000,000 กม.) ถึง 10 Gm (10,000,000 กม.) (109 และ 1010 ม.)


ความยาวน้อยกว่า 109 เมตร


ดาราศาสตร์

แก้
  • 1,390,000 กม. — เส้นผ่าศูนย์กลางของ ดวงอาทิตย์
  • 2,500,000 กม. — เส้นผ่าศูนย์กลางของ ดาวซิริอุส เอ
  • 5,200,000 กม. — เส้นผ่าศูนย์กลางของ ดาวเรกูลัส (Regulus)
  • 6,800,000 กม. — เส้นผ่าศูนย์กลางของ ดาวเบลลาทริกซ์ (Bellatrix)
  • 9,600,000 กม. — เส้นผ่าศูนย์กลางของ ดาวสไปก้า (Spica)
ความยาวมากกว่า 109 เมตรดูเพิ่ม

แก้