อันดับของขนาด
(ความยาว)

ใน สัญกรณ์ E

1 E-24 m
1 E-23 m
1 E-22 m
1 E-21 m
1 E-20 m
1 E-19 m
1 E-18 m
1 E-17 m
1 E-16 m
1 E-15 m
1 E-14 m
1 E-13 m
1 E-12 m
1 E-11 m
1 E-10 m
1 E-9 m
1 E-8 m
1 E-7 m
1 E-6 m
1 E-5 m
1 E-4 m
1 E-3 m
1 E-2 m
1 E-1 m

1 E0 m
1 E1 m
1 E2 m
1 E3 m
1 E4 m
1 E5 m
1 E6 m
1 E7 m
1 E8 m
1 E9 m
1 E10 m
1 E11 m
1 E12 m
1 E13 m
1 E14 m
1 E15 m
1 E16 m
1 E17 m
1 E18 m
1 E19 m
1 E20 m
1 E21 m
1 E22 m
1 E23 m
1 E24 m
1 E25 m
1 E26 m
1 E27 m

/


สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด (อังกฤษ: orders of magnitude) หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวตั้งแต่ 100 Tm (10,000,000,000 กม.) ถึง 1 Pm (100,000,000,000 กม.) (1014 และ 1015 ม.)


ความยาวน้อยกว่า 1014 เมตร


ดาราศาสตร์แก้ไข

  • 140,000,000,000 กม. — ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงเซดนา ขณะที่อยู่ห่างจากกันมากที่สุด
  • 725,258,000,000 กม. — ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทางใน 1 เดือน
  • 800,000,000,000 กม. — ขนาดของสตริงเรย์เนบิวลา
ความยาวมากกว่า 1014 เมตรดูเพิ่มแก้ไข