อันดับของขนาด
(ความยาว)

ใน สัญกรณ์ E

1 E-24 m
1 E-23 m
1 E-22 m
1 E-21 m
1 E-20 m
1 E-19 m
1 E-18 m
1 E-17 m
1 E-16 m
1 E-15 m
1 E-14 m
1 E-13 m
1 E-12 m
1 E-11 m
1 E-10 m
1 E-9 m
1 E-8 m
1 E-7 m
1 E-6 m
1 E-5 m
1 E-4 m
1 E-3 m
1 E-2 m
1 E-1 m

1 E0 m
1 E1 m
1 E2 m
1 E3 m
1 E4 m
1 E5 m
1 E6 m
1 E7 m
1 E8 m
1 E9 m
1 E10 m
1 E11 m
1 E12 m
1 E13 m
1 E14 m
1 E15 m
1 E16 m
1 E17 m
1 E18 m
1 E19 m
1 E20 m
1 E21 m
1 E22 m
1 E23 m
1 E24 m
1 E25 m
1 E26 m
1 E27 m

/


สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด (อังกฤษ: orders of magnitude) หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวตั้งแต่ 10 Em (10,000,000,000,000 กม.) ถึง 100 Em (100,000,000,000,000 กม.) (1019 และ 1020 ม.)


ความยาวน้อยกว่า 1,000 ปีแสง


ดาราศาสตร์

แก้
  • 1,000 ปีแสง — ความหนาของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก
  • 1,200 ปีแสง — เส้นผ่านศูนย์กลาง ของ สายแขนออไรอ้อน
  • 2,000 ปีแสง — เส้นผ่านศูนย์กลาง ของ Leo II
  • 7,000 ปีแสง — เส้นผ่านศูนย์กลางของเมฆแมเจลแลนเล็ก

ความยาวมากกว่า 1,000 ปีแสงดูเพิ่ม

แก้