1 E0 m²

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

1 E+0 m² เป็นอันดับของขนาด ของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 1 ตารางเมตร ถึง 10 ตารางเมตร

กรอบสีเขียวเข้มมุมซ้ายบนคือพื้นที่เล็กกว่า 10 ตารางเมตร, กรอบสีเขียวตรงกลางคือพื้นที่ขนาด 10 ถึง 100 ตารางเมตร, กรอบสีเขียวอ่อนคือพื้นที่ขนาด 100 ถึง 1,000 ตารางเมตร, และกรอบสีเขียวอ่อนที่สุดคือพื้นที่ที่ใหญ่กว่า 1,000 ตารางเมตรพื้นที่เล็กกว่า 10 ตารางเมตรพื้นที่ระหว่าง 10 ถึง 100 ตารางเมตรพื้นที่ระหว่าง 100 ถึง 1,000 ตารางเมตรพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 1,000 ตารางเมตร
กรอบสีเขียวเข้มมุมซ้ายบนคือพื้นที่เล็กกว่า 10 ตารางเมตร, กรอบสีเขียวตรงกลางคือพื้นที่ขนาด 10 ถึง 100 ตารางเมตร, กรอบสีเขียวอ่อนคือพื้นที่ขนาด 100 ถึง 1,000 ตารางเมตร, และกรอบสีเขียวอ่อนที่สุดคือพื้นที่ที่ใหญ่กว่า 1,000 ตารางเมตร
โต๊ะรับประทานอาหารขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตรพื้นที่ขนาดน้อยกว่า 1 ตารางเมตรตัวอย่าง แก้

  • 1 ตร.ม. — พื้นที่ของกระดาษ A0
  • 1.8 ตร.ม. — พื้นผิวของบานประตูขนาดมาตรฐาน
  • 1–2 ตร.ม. — พื้นที่ผิวหนังมนุษย์
  • 2–4 ตร.ม. — พื้นผิวของโต๊ะทำงาน (เฉพาะด้านบนสุด)
  • 3.76 ตร.ม. — พื้นที่โต๊ะบิลเลียด
  • 4.18 ตร.ม. — พื้นที่โต๊ะปิงปองพื้นที่ขนาดมากกว่า 10 ตารางเมตร