ไรแมนตาดีน(Rimantadine)

ไรแมนตาดีน
(±)-Rimantadine enantiomers structural formulae.png
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม