ดรักแบงก์

(เปลี่ยนทางจาก DrugBank)

ดรักแบงก์ (DrugBank) เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์รวมเรื่องราวเกี่ยวกับยาจัดทำโดยมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา (University of Alberta) โดยเน้นใช้งานให้เป็นแหล่งข้อมูลทางชีวสารสนเทศศาสตร์ (bioinformatics) และเคมีสารสนเทศศาสตร์ (cheminformatics) เชื่อมโยงรายละเอียดของตัวยา เช่นข้อมูลทางเคมี เภสัชวิทยาแลเภสัชกรรม ฐานข้อมูลปัจจุบันดูแลโดย เดวิด วิชาร์ต (David Wishart) ปัจจุบันมีข้อมูลมากกว่า 4,800 ข้อมูล[1] ประกอบด้วย

  • ยาโมเลกุลเล็ก (small molecule drug) ที่ผ่านการอนุมัติโดยองค์การอาหารและยา (FDA) มากกว่า 1,000 ชนิด
  • ยาไบโอเทค (biotech drug) ที่ผ่านการอนุมัติโดย FDA 110 ชนิด
  • อาหารที่เป็นยา (nutraceutical) มากกว่า 100 ชนิด
  • ยาทดลอง (experimental drug) มากกว่า 3,200 ชนิด

นอกจากนี้มีข้อมูลลำดับโปรตีน อีก 15,000 ตัวที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลยาเหล่านั้น ยาแต่ละตัวประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 80 รายการ โดยกว่ากึ่งหนึ่งเกี่ยวกับข้อมูลทางยาและเคมีและอีกครึ่งเกี่ยวกับเป้าหมายยา (drug target) หรือข้อมูลโปรตีน

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้