ช่องทางการรับยา

ช่องทางการรับยา คือ ทางที่ยาจะสามารถเข้าสู่เป้าหมายได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การกิน การฉีดยา การทายาที่ผิวหนัง