ศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ยิ้มวิไล[1] กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [2] อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ สังกัดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้อำนวยการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ไชยา ยิ้มวิไล
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
(0 ปี 120 วัน)
นายกรัฐมนตรีพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้าร.อ.นายแพทย์ ยงยุทธ มัยลาภ
ถัดไปพล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสนางทิพย์สุดา ยิ้มวิไล

ด้านครอบครัวสมรส กับ นางทิพย์สุดา ยิ้มวิไล มีบุตรชื่อ เอกลักษณ์ ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด

การศึกษา

แก้

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต (Ohio State University) และระดับปริญญาเอก ด้านการบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยโกลเดนเกต (Golden Gate University)

การทำงาน

แก้

เป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[3] ต่อมาได้เข้ามารับหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนจะมารับตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ แทนร้อยเอก นายแพทย์ ยงยุทธ มัยลาภ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550[4] หลังจากสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์แล้ว ก็กลับไปทำงานเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม[5]คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม) และ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ฐานข้อมูลประวัติย่อ
  2. เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ![ลิงก์เสีย]
  3. "EPA จากอดีต….สู่อนาคต". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-05-13. สืบค้นเมื่อ 2011-04-22.
  4. "ข้าราชการการเมืองลาออกและแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไชยา ยิ้มวิไล)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2021-10-11.
  5. "คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-09-02. สืบค้นเมื่อ 2011-04-22.
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗ เก็บถาวร 2015-07-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2011-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๒๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
ก่อนหน้า ไชยา ยิ้มวิไล ถัดไป
ร้อยเอก นายแพทย์ ยงยุทธ มัยลาภ    
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(9 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)
  พลตำรวจโท วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์