โฮเง็ง (ญี่ปุ่น: 保元 โรมาจิHōgen) ปี รัชศก ของญี่ปุ่นหลังปี คิวจู และก่อนปี เฮจิ โดยรัชศกนี้ดำเนินอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1156 - ค.ศ. 1159 ระหว่างรัชสมัย จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ และ จักรพรรดินิโจ

เปลี่ยนปีรัชศกแก้ไข

  • 24 มกราคม ค.ศ. 1156 : ได้มีประกาศใช้ปีรัชศก โฮเง็ง เพื่อแสดงถึงการเริ่มต้นรัชสมัยของจักรพรรดิองค์ใหม่คือ จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ เพราะปีรัชศก คิวจู ได้สิ้นสุดลงแล้วโดยได้มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปีคิวจูที่ 3 เมื่อวันที่ 27 เดือน 4 ตรงกับ วันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1156

เหตุการณ์ในปีโฮเง็งแก้ไข

  • 28 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม ค.ศ. 1156 (วันที่ 10 - 19 เดือน 7 ปี โฮเง็ง ที่ 1) : เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า กบฏปีโฮเง็ง หรือ สงครามปีโฮเง็ง
  • ค.ศ. 1156 (เดือน 9 ปี โฮเง็ง ที่ 1) : ฟุจิวะระ ซะเนะโยะชิ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ไนไดจิง ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ซะไดจิง โดยฟุจิวะระ โคะเระมิชิ ซึ่งเป็น ไดนะงง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นไนไดจิงแทนซะเนะโยะชิโดยหลังจากสงครามปีโฮเง็งได้มีการปฏิรูปราชสำนักทำให้จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะทรงเข้ามาควบคุมราชสำนัก
  • ค.ศ. 1157 (เดือน 8 ปี โฮเง็ง ที่ 2) : ไดโจไดจิง ซันโจ ซะเนะยุกิ ถูกปลดออกจากตำแหน่งในเดือนเดียวกัน ซะไดจิง ซะเนะโยะชิ ถึงแก่อสัญกรรม อุไดจิง ฟุจิวะระ โนะ มุเนะซุเกะ เป็นไดโจไดจิงแทนซะเนะยุกิ ไนไดจิง โคะเระมิชิ เป็นซะไดจิงแทนตำแหน่งที่ว่าง ฟุจิวะระ โนะ โมะโระซะเนะ บุตรชายวัย 15 ปีของ คัมปะกุ ฟุจิวะระ โนะ ทะดะมิชิ เป็นอุไดจิงและ ไดนะงง ซันโจ คินะริ บุตรชายของซะเนะยุกิเป็นไนไดจิง

ตารางเทียบศักราชแก้ไข

โฮเง็ง 1 2 3 4
ค.ศ. 1156 1157 1158 1159
พ.ศ. 1699 1700 1701 1702

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า โฮเง็ง ถัดไป
คิวจู    
ปีรัชศกญี่ปุ่น
(1156 - 1159)
  เฮจิ