ฟุจิวะระ โนะ ทะดะมิชิ

ฟุจิวะระ โนะ ทะดะมิชิ (ญี่ปุ่น: 藤原 忠通 โรมาจิ: Fujiwara no Tadamichi ; 15 มีนาคม 1640 - 13 มีนาคม 1707) ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในช่วงปลาย ยุคเฮอัง เป็นบุตรชายคนโตของ คัมปะกุ ฟุจิวะระ โนะ ทะดะซะเนะ และเป็นหนึ่งในสมาชิกของ ตระกูลฟุจิวะระ ตระกูลที่ทรงอำนาจมากที่สุดในราชสำนักขณะนั้น

ฟุจิวะระ โนะ ทะดะมิชิ
Fujiwara no Tadamichi from Tenshi - Sekkan Miei.jpg
ภาพวาดของทะดะมิชิ
เกิด15 ธันวาคม พ.ศ. 1640
ถึงแก่กรรม13 มีนาคม พ.ศ. 1707
ตระกูลฟุจิวะระ
บิดาฟุจิวะระ โนะ ทะดะซะเนะ
พี่น้องฟุจิวะระ โนะ โยะรินะงะ

ในสงคราม กบฏปีโฮเง็ง เมื่อ พ.ศ. 1699 ทะดะมิชิได้เข้าร่วมทางฝั่ง จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ ขณะที่น้องชายของทะดะมิชิคือ ฟุจิวะระ โนะ โยะรินะงะ ไปเข้ากับทางฝั่งอดีต จักรพรรดิซุโตะกุ