จักรพรรดิซูโตกุ

จักรพรรดิซุโตะกุ (ญี่ปุ่น: 崇徳天皇 โรมาจิ: Sutoku-tennō , 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1119 - 14 กันยายน ค.ศ. 1164) จักรพรรดิองค์ที่ 75 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ตามที่ได้บันทึกไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น ครอง ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ ระหว่าง ค.ศ. 1123 - ค.ศ. 1142

จักรพรรดิซุโตะกุ
崇徳天皇
Emperor Sutoku2.jpg
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 75
ครองราชย์
25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1123 - 5 มกราคม ค.ศ. 1142
28 เดือน 1 โฮอัง ที่ 4 - 7 เดือน 12 เอจิ
พิธีราชาภิเษก18 มีนาคม ค.ศ. 1123 (19 เดือน 2 โฮอัง ที่ 4)
พระราชวังหลวงเฮอัง
ไดโจไซ7 ธันวาคม ค.ศ. 1123 (18 เดือน 11 โฮอัง ที่ 4)
รัชศกโฮอัง
เท็นจิ
ไดจิ
เท็นโช
โชโช
โฮเอ็ง
เออิจิ
พระนามหลังสิ้นพระชนม์จักรพรรดิซุโตะกุ (崇徳院)
ถวายเมื่อวันที่ 3 เดือน 8 จูเอ ที่ 3 (ค.ศ. 1184)
รัชกาลก่อนหน้าโทะบะ
รัชกาลถัดไปโคะโนะเอะ

ประสูติ7 กรกฎาคม ค.ศ. 1119 (28 เดือน 5 เก็นเอ ที่ 2)
สวรรคต14 กันยายน ค.ศ. 1164 (26 เดือน 8 โชกัง ที่ 2)
แคว้นซะนุกิ
สุสานหลวงชิระมิเนะ
พิธีฉลองการเจริญวัย29 มกราคม ค.ศ. 1129 (1 เดือน 1 ไดจิ ที่ 4)
พระราชบิดาจักรพรรดิโทะบะ
จักรพรรดินี (โคโง)ฟุจิวะระ โนะ คิโยะโกะ
พระราชโอรส-ธิดาเจ้าชายชิเงะฮิโตะ
ศาสนาชินโต
สุสานหลวงของจักรพรรดิซุโตะกุ

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดิซุโตะกุก่อนจะขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายอะกิฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 顕仁 โรมาจิ: Akihito-shinnō) ซึ่งพระนามของพระองค์เป็นพระนามเดียวกับ จักรพรรดิอะกิฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 明仁) จักรพรรดิองค์ที่ 125 เพียงแต่พระนามของทั้งสองพระองค์สะกดแตกต่างกัน

เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน จักรพรรดิโทะบะ แต่บางหลักฐานกล่าวว่าเป็นพระราชโอรสใน จักรพรรดิชิระกะวะ พระอัยกา (ปู่) ของจักรพรรดิโทะบะ

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิซุโตะกุแก้ไข

  • 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1123 (28 เดือน 1 โฮอัง ที่ 4) : ปีที่ 16 ในรัชสมัยจักรพรรดิโทะบะสละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายอะกิฮิโตะพระราชโอรสพระชนมายุ 3 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดิซุโตะกุ
  • 17 สิงหาคม ค.ศ. 1135 (วันที่ 7 เดือน 7 ปี โฮเอ็ง ที่ 1) : อดีตจักรพรรดิชิระกะวะสวรรคตเมื่อพระชนมายุ 77 พรรษา
  • ค.ศ. 1141 (เดือน 3 ปี เอจิ ที่ 1) : อดีตจักรพรรดิโทะบะพระผนวชเมื่อพระชนมายุ 39 พรรษา
  • 5 มกราคม ค.ศ. 1142 (วันที่ 7 เดือน 12 ปี เอจิ ที่ 1) : ปีที่ 18 ในรัชสมัยสละราชบัลลังก์ให้กับพระราชอนุชาต่างพระราชมารดาคือ เจ้าชายนะริฮิโตะ พระราชโอรสองค์ที่ 8 ในอดีตจักรพรรดิโทะบะพระชนมายุเพียง 3 พรรษาขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ ต่อมาเป็น จักรพรรดิโคะโนะเอะ

หลังจากความพ่ายแพ้ใน กบฏปีโฮเง็ง เมื่อปี ค.ศ. 1156 อดีตจักรพรรดิซุโตะกุถูกเนรเทศพร้อมพระราชโอรสไปยัง จังหวัดซะนุกิ (ปัจจุบันคือ จังหวัดคะงะวะ ) จนสวรรคตเมื่อวันที่ 26 เดือน 8 ปี โชคัง ที่ 2 ตรงกับวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1164 ขณะพระชนมายุได้ 45 พรรษา

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า จักรพรรดิซูโตกุ ถัดไป
จักรพรรดิโทะบะ    
จักรพรรดิญี่ปุ่น
(1123 - 1142)
  จักรพรรดิโคะโนะเอะ