โอปิออยด์ (อังกฤษ: opioid) เป็นสารที่เชื่อมกับโอปิออยด์ รีเซพเตอร์ (opioid receptor) พบในระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system) และ ระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal tract) โอปิออยด์มี 4 กลุ่มคือ

  1. เกิดในกาย (endogenous) โอปิออยด์ เพปไทด์ (peptide) สารตัวนี้ผลิตขึ้นในร่างกายเรา
  2. โอเปียมอัลคะลอยด์เช่น มอร์ฟีน (morphine) และ โคดีอีน (codeine)
  3. โอปิออยด์กึ่งสังเคราะห์ เช่น เฮโรอีน (heroin) และ ออกซีโคโดน (oxycodone)
  4. โอปิออยด์สังเคราะห์ เช่น เพติดีน (pethidine)

และ เมตทาโดน (methadone) มีโครงสร้างสัมพันะกับ โอเปียมอัลคะลอยด์

โอปิออยด์มีตัวอย่างดังนี้แก้ไข

เอนโดเจนัส โอปิออยด์แก้ไข

โอปิออยด์-เพปไทด์ ผลิตในร่างกายมีดังนี้:

โอเปียม อัลคาลอยด์ (Opium alkaloids)แก้ไข

ฟีนันทรีน (Phenanthrene) เกิดตามธรรมชาติใน ฝิ่น:

อนุพันธ์กึ่งสังเคราะห์ (Semisynthetic derivatives)แก้ไข

โอปอยด์สังเคราะห์ (Synthetic opioids)แก้ไข

ฟีนิลเฮพทิลามีน (Phenylheptylamines)แก้ไข

ฟีนิลปิเปอริดีน (Phenylpiperidines)แก้ไข

อนุพันธ์ ไดฟีนิลโพรพิลามีน (Diphenylpropylamine derivatives)แก้ไข

อนุพันธ์ เบนโซมอร์แฟน (Benzomorphan derivatives)แก้ไข

อนุพันธ์ โอริพาวีน (Oripavine derivatives)แก้ไข

อนุพันธ์ มอร์ฟินัน (Morphinan derivatives)แก้ไข

อื่นๆแก้ไข


โอปิออยด์ แอนตาโกนิสต์ (Opioid antagonists)แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข