เฟนทานิล (Fentanyl) เป็นยาบรรเทาปวด ในกลุ่มโอปิออยด์ สังคราะห์ได้ครั้งแรกในประเทศเบลเยียม ประมาณปลายปี 1950 มีฤทธิ์บรรเทาปวดมากกว่า มอร์ฟีน 80 เท่า ถูกนำมาใช้ทาง การแพทย์ ในปี 1960 โดยใช้ฉีดเข้าเส้นเป็น ยาระงับความรู้สึก มีชื่อทางการค้าว่า Sublimaze เฟนทานิลมีค่า LD50 เท่ากับ 3.1 มก/กก ในหนู LD50 ในมนุษย์ยังไม่ทราบ เฟนทานิลเป็นยาควบคุมประเภท Schedule II

เฟนทานิล
Fentanyl.svg
Fentanyl-xtal-3D-balls.png
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
เลขทะเบียน CAS
PubChem CID
DrugBank
ChemSpider
ECHA InfoCard100.006.468
ข้อมูลทางกายภาพและเคมี
สูตรC22H28N2O
มวลต่อโมล336.471 g/mol
แบบจำลอง 3D (JSmol)
จุดหลอมเหลว87.5 องศาเซลเซียส (189.5 องศาฟาเรนไฮต์)
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข