อัลเฟนทานิล (อังกฤษ: Alfentanil หรือ Alfenta) เป็นยาฉีด (parenteral) ออกฤทธิ์สั้นประเภทโอปิออยด์ เป็นยาบรรเทาปวดที่ใช้ระงับความรู้สึกในการผ่าตัด มีปัญหาต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด น้อย แต่มีการกดระบบหายใจที่รุนแรง

อัลเฟนทานิล
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.295.336
สารานุกรมเภสัชกรรม
สูตรโครงสร้างของอัลเฟนทานิล

แหล่งข้อมูลอื่น แก้