ออกซิโคโดน (อังกฤษ: oxycodone) เป็นสารสังเคราะห์ โอปิออยด์ ที่ทำให้ติดยาสูงมากมันเป็นยาบรรเทาปวด ที่สังเคราะห์ได้จาก ทีบาอีน (thebaine) มันเป็นยาใช้รับประทานที่มีประสิทธิภาพสูงมาก และมักทำตลาดเป็นสูตรผสม เช่น กับแอสไพรินหรือพาราเซตามอล Tylox ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวด และทำออกมาในรูปควบคุมการปลดปล่อย (sustained-release form) ให้ยาออกฤทธิ์ได้ยาวนานผู้ผลิตคือ Purdue Pharma และชื่อการค้าคือ OxyContin และประเภทออกฤทธิ์ทันที (instant-release forms) มีชื่อทางการค้าว่า OxyIR OxyNorm และ rcolone OxyContin มีในรูปยาเม็ดขนาด 10, 20, 40 และ 80 มก. และด้วยกลไกการปลดปล่อยนี้ทำให้ยาออกฤทธิ์ได้นาน 8-12 ชั่วโมง

ออกซิโคโดน
ข้อมูลทางคลินิก
ชื่ออื่นdihydrohydroxycodeinone, 14-hydroxydihydrocodeinone, 6-deoxy-7,8-dihydro-14-hydroxy-3-O-methyl-6-oxomorphine[1]
ระดับความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์
  • B/D (prolonged use or in high doses at term)
รหัส ATC
กฏหมาย
สถานะตามกฏหมาย
ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์
ชีวประสิทธิผลUp to 87%
การจับกับโปรตีน45%
การเปลี่ยนแปลงยาHepatic (CYP450: 2D6 substrate)
ครึ่งชีวิตทางชีวภาพ3 - 4.5 h
ตัวบ่งชี้
  • (5R,9R,13S,14S)-4,5α-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
เลขทะเบียน CAS
PubChem CID
DrugBank
ChemSpider
ECHA InfoCard100.000.874
ข้อมูลทางกายภาพและเคมี
สูตรC18H21NO4
มวลต่อโมล315.364 g/mol g·mol−1
แบบจำลอง 3D (JSmol)
  • COc1ccc2C[C@@H]3N(C)CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O
สารานุกรมเภสัชกรรม

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. The Merck index (14 ed.). Whitehouse Station, NJ: Merck & Co. 2006. ISBN 978-0-911910-00-1.