ออกซิมอร์ฟีน หรือ ออกซิมอร์ฟีน (Oxymorphine หรือ Oxymorphone) เป็นสารสังเคราะห์ที่มีความแรงมากฤทธิ์ของมันคือเป็น ยาเสพติด ยาบรรเทาปวด คล้าย มอร์ฟีน ในทางคลีนิคให้ยาคนไข้โดยการฉีด หรือ ยาเหน็บ ขนาดการใช้ (dosages) สำหรับการฉีดคือ 1 มก. และ 5 มก. (สำหรับยาเหน็บ)

ออกซิมอร์ฟีน
Oxymorphone.png
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.000.873
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

อ้างอิงแก้ไข

O'Neil, Maryadele J., et al., Ed. (2001). The Merck Index, Thirteenth Edition. Merck Research Laboratories. ISBN 0911910-13-1.