โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (อังกฤษ: Krabi Provincial Administrative Organization School ; KPAOS)[3] เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เดิมตั้งอยู่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ที่เดิม ภายหลังได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ 459 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่[4] โรงเรียนก่อตั้งขึ้นตามนโยบายที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล”[5][6]

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
Krabi Provincial Administrative Organization School
แผนที่
459 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

ประเทศไทย
พิกัด8°03′36″N 98°54′11″E / 8.059999°N 98.903096°E / 8.059999; 98.903096
ข้อมูล
ชื่ออื่นเคพาวส์[1], กะเพรา[2]
ประเภทรัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ผู้ก่อตั้งสมศักดิ์ กิตติธรกุล
การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ผู้อำนวยการบุษกร หอกุล
ปีการศึกษา 2563 - ปัจจุบัน
ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
เพศโรงเรียนสหศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่โรงเรียนได้จัดสอน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
สี   สีขาว-สีขาว
เพลงมาร์ชโรงเรียนอบจ. กระบี่
วันก่อตั้ง31 สิงหาคม 2554 (12 ปี 328 วัน)
เว็บไซต์kpaos.ac.th
 

ประวัติ

แก้

ปี พ.ศ. 2554 สมศักดิ์ กิตติธรกุล แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา คณะผู้บริหาร และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นคณะทำงาน เตรียมการจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554[5][7]

ต่อมาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยใช้อักษรย่อ “อบจ.กบ.” ภาษาอังกฤษ "KPAOS" เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554[8][9] สถานที่ก่อตั้งโรงเรียนใช้พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ 34 ไร่ 20 ตารางวา[10]

ปีต่อมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ที่เดิม เป็นอาคารเรียนชั่วคราว เพื่อเปิดรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 ทั้งสิ้น 4 ห้องเรียน จำนวน 120 คนและแต่งตั้ง ธงชาติ เวสพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่[5][11]

ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)[ต้องการอ้างอิง] องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แต่งตั้ง วิศิษฎ์ วงศ์สิริพรกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ย้ายสถานที่ตั้งมาเป็นสถานที่โรงเรียนในปัจจุบัน[12] โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้องเรียน นักเรียน 120 คน มีแผนการเรียนทั้งสิ้น 4 สาย สายวิทยาศาตร์สุขภาพ สายวิทยาศาสตร์คำนวณ สายวิทยาศาตร์ทั่วไป และสายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นอาทิ และแต่งตั้ง สัจจพร จันทร์ศรีนวล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่[13] ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558[5]

ปีการศึกษา 2559 ดวงแข เพชรเรือนทอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จนถึงปีการศึกษา 2562[5]

ปีการศึกษา 2562 โสภณ พานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เข้ามารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นการชั่วคราว[5][14]

ปีการศึกษา 2563 บุษกร หอกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จนถึงปัจจุบัน[15] และมีการตราธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ฉบับแรกขึ้น โดยคำแนะนำและความยินยอม ของคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2563[16][17]

ทำเนียบผู้อำนวยการ[18]

แก้
 1. ธงชาติ เวสพันธ์ (รักษาการในตำแหน่ง) ปีการศึกษา 2555 - 2556
 2. วิศิษฎ์ วงศ์สิริพรกุล (รักษาการในตำแหน่ง) ปีการศึกษา 2556 - 2558
 3. สัจจพร จันทร์ศรีนวล (รักษาการในตำแหน่ง) ปีการศึกษา 2558 - 2559
 4. ดวงแข เพชรเรือนทอง ปีการศึกษา 2559 - 2562
 5. โสภณ พานิช (รักษาการในตำแหน่ง) ปีการศึกษา 2562
 6. บุษกร หอกุล ปีการศึกษา 2563 - ปัจจุบัน[15]

อาคารสถานที่[19]

แก้
 
บรรยากาศภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 1. อาคาร 1 และอาคาร 2 ใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคารเรียน (ภายหลังได้ตั้งชื่อเป็น อาคารจันหอม และ อาคารจันโอ)
 2. อาคาร 3 ใช้เป็นห้องอาหาร ห้องสำนักงาน ห้องประชุม (ภายหลังได้ตั้งชื่อเป็น อาคารจันอิน)
 3. อาคารจันกระพ้อ ใช้เป็นอาคารยิมเนเซียม
 4. อาคารหอพักครู 2 หลัง ใช้สำหรับครูบุคลากร
 5. โรงเพาะชำ ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรม
 6. อาคารจันผา สำหรับการสอนว่ายน้ำ
 7. อาคารประกอบ จัดเป็นอาคารอเนกประสงค์ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)[20]
 8. สนามกีฬา ประกอบด้วย สนามบาสเก็ตบอล/ฟุตซอล และสนามฟุตบอล (ภายหลังได้ปรับปรุงพื้นสนามใหม่ และตั้งชื่อเป็น สนามกีฬาจันทร์กระจ่างฟ้า)

รางวัล

แก้
 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับคัดเลือกให้เป็น "สถานศึกษาพอเพียง"
 • โล่เกียรติยศการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นลำดับ 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6[21]
 • โล่เกียรติยศการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท พัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อันดับที่ 1[21]
 • โล่เกียรติยศสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด เป็นอันดับ 2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6[22]
 • โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปีการศึกษา 2563
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ด้านการศึกษา: โครงการสร้างฐานกำลังเยาวชนคนกระบี่ ยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต[23]

เหตุการณ์สำคัญ

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. คำอ่านของ "KPAOS" ซึ่งเป็นตัวย่อของโรงเรียน
 2. เพี้ยนเสียงมาจากคำอ่านของ "KPAOS" ซึ่งเป็นตัวย่อของโรงเรียน เช่น พรรค K-PAOS ไข่ดาว ซึ่งโลโก้พรรคเป็นรูปใบไม้และไข่ดาว อาจสื่อถึงใบกะเพราในเมนูผัดกะเพรา ซึ่งมักจะรับประทานคู่กับไข่ดาว
 3. "MOU Collaboration between Phuket Rajabhat University and Krabi Provincial Administration Organization School to develop the Science – Math Program - Phuket Rajabhat University". pkru.ac.th.
 4. "แผนที่ตั้งโรงเรียน" ในเว็นโรงเรียน
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 6. "คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง". kpaos.ac.th. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2565.
 7. "ประวัติและความเป็นมา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่". kpaos.ac.th.
 8. ๑ ทศวรรษ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ #จุดเริ่มต้น. สภานักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 9. (ร่าง)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง การจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหม่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. ไฟล์เลียบแบบจากโพสต์ของสภานักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. เพื่อให้อ่านได้ง่าย (ไม่พบไฟล์ต้นฉบับ)
 10. สถาปนา 5 ปี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. ณฐกร สุเมธวรนิธิ.
 11. "Yoodtana Moolmas". www.facebook.com.
 12. พร้อม...รับเปิดเทอมใหม่ กับอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวักกระบี่.... โพสต์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558.
 13. การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙. เก็บถาวร 2023-03-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. (ซึ่งลงชื่อรับรองโดยนายสัจจพร จันทร์ศรีนวล และเป็นปีการศึกษาแรกที่สอบ ณ อาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่)
 14. แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. (ซึ่งลงชื่อรับรองโดยนายโสภณ พานิช)
 15. 15.0 15.1 "ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอน เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่." (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2023-03-22. สืบค้นเมื่อ 2023-03-22.
 16. "KPAOS Student Council". www.facebook.com.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์) (ลิงก์ไฟล์ในโพสต์เสีย)
 17. ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๖๔. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 18. "ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่". kpaos.ac.th.
 19. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 20. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.๗ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเส็กทรอนิกส์ (e-bidding).[ลิงก์เสีย] องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. (ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563).
 21. 21.0 21.1 "รางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด". กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น.
 22. "รางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด". กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น.
 23. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบรางวัลยกย่องหน่วยงานองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณจังหวัดกระบี่ ปี 2564 พร้อมมอบนโยบายแก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บถาวร 2023-03-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.
 24. เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 25. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกระบี่. 13 มิถุนายน 2562. ข่าวในพระราชสำนัก.[1]