โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ภาษาอังกฤษ: Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School) เป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พิกัด16°48′37″N 100°16′10″E / 16.8101711°N 100.2695674°E / 16.8101711; 100.2695674
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนสาธิต
คำขวัญจัดการศึกษา สอดคล้องกับพัฒนาการ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
สถาปนา10 มีนาคม พ.ศ. 2505
ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย
จำนวนนักเรียน723 คน (ปีการศึกษา 2558)
สี███ สีเขียวอ่อน - ███ สีขาว
การจัดการศึกษาปฐมวัย - ประถมศึกษา
เว็บไซต์satit.psru.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2505 ในสมัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยังเป็นวิทยาลัยครูพิบูลสงครามอยู่ โดยได้รับงบประมาณสนับนุนจากองค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐ (United States Operation Mission: USOM) จำนวน 265,000 บาท และเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2505 นั้น โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม" มีสถานที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์[1]

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538[2] โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และในปี พ.ศ. 2524 สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ทำการรื้อถอนอาคารด้านทิศเหนือและโรงอาหารออกเพื่อจัดสร้างหอสมุด จึงได้ย้ายโรงเรียนไปที่อาคาร 1 ในปีการศึกษา 2525 แต่เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2525 อาคาร 1 ได้ถูกเครื่องบินโอวี-10 ของกองทัพอากาศ พุ่งชนทำความเสียหายให้กับอาคารเรียนทั้งหมด ในเวลา 14.20 น. กองทัพอากาศจึงได้ชดเชยค่าเสียหาย จำนวน 7,200,00 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้ใหม่ และให้ชื่ออาคารเรียนหลังใหม่ว่า "อาคารอนุสรณ์" เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบินที่เสียชีวิต คือ เรืออากาศโทอนุสรณ์ ถนอมกุลบุตร[1]

และในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ลงพระปรมาภิไทยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ;วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม[3]

ต่อมาใน พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างโรงเรียนสาธิตแห่งใหม่ขึ้นบริเวณ ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก และทำการย้ายโรงเรียนมาตั้งในสถานที่ใหม่ในปีการศึกษา 2552[1]

สัญลักษณ์แก้ไข

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน และด้านล่างมีชื่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบนแถบโค้งชายธง

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538, เล่ม 112 ตอน 4 ก, หน้า 1, วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก, หน้า 1, วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข