โซเดียมไบคาร์บอเนต

โซเดียมไบคาร์บอเนต (อังกฤษ: sodium bicarbonate; ชื่อตาม IUPAC: โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต) หรือ โซดาทำขนม (baking soda) เป็นสารประกอบที่มีสูตรเคมีคือ NaHCO3 มีเลขอีคือ E500 ลักษณะเป็นผงสีขาว มีรสเค็มคล้ายโซเดียมคาร์บอเนต มีการใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ ในรูปของเนตรอน (natron)

โซเดียมไบคาร์บอเนต
SodiumBicarbonate.png
Sodium bicarbonate.jpg
ชื่อตาม IUPAC โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
ชื่ออื่น โซเดียมไบคาร์บอเนต
ไบคาร์บอเนตของโซดา
โซดาทำขนม
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
นาห์โคไลต์
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [144-55-8][CAS]
RTECS number VZ0950000
ChemSpider ID 8609
คุณสมบัติ
สูตรเคมี NaHCO3
มวลต่อหนึ่งโมล 84.007 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ ของแข็งผลึกสีขาว
ความหนาแน่น 2.159 g/cm3, solid.
จุดหลอมเหลว

Decomposes around 50 °C

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 7.8 g/100 ml (18 °C)
pKa 10.3
ดัชนีหักเหแสง (nD) 1.500
ความอันตราย
MSDS External MSDS
EU Index Not listed
จุดวาบไฟ ไม่ติดไฟ
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข