แอมโมเนียมคลอไรด์

คุณสมบัติ

ทั่วไป

Sample of ammonium chloride
แอมโมเนียมคลอไรด์

ชื่อเคมี แอมโมเนียมคลอไรด์
สูตรโมเลกุล NH4Cl
ลักษณะปรากฏ เป็นผลึกผงสีขาว

กายภาพ


มวลโมเลกุล 53.4913
จุดหลอมเหลว 338°C (640F) sublimes
จุดเดือด 520°C (968F)
ความหนาแน่น 1.527
โครงสร้างผลึก Isometric
การละลาย 29.7g/100g water @ 0°C

เคมีความร้อน (Thermochemistry)

ΔfH0gas   kJ/mol
ΔfH0liquid   kJ/mol
ΔfH0solid -314.55 kJ/mol
S0gas, 1 bar   J/mol·K
S0liquid, 1 bar   J/mol·K
S0solid 94.85 J/mol·K

ความปลอดภัย (Safety)

การกิน Induce vomiting. If victim is conscious and alert, give 2-4 cupfuls of milk or water.Seek medical help
การหายใจ Remove from exposure to fresh air. Seek medical help
ทางผิวหนัง Wash off with plenty of soap and water
ทางตา Flush eyes with plenty of clean water. Seek medical help.
ดูเพิ่ม ฐานข้อมูลสารเคมีอันตราย เก็บถาวร 2005-12-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

SI units were used where possible. Unless otherwise stated, standard conditions were used.

Disclaimer and references

แอมโมเนียมคลอไรด์ หรือ ซัลแอมโมเนียค (Sal Ammoniac )(สูตรเคมี แอมโมเนียม คลอไรด์ (NH4Cl); ชื่ออื่นๆ คือ nushadir salt, zalmiak, sal armagnac, sal armoniac, and salt armoniack) ในรูปบริสุทธิ์จะเป็น เกลือ ผงผลึกสีขาวละลายน้ำได้ มีรสขม ในธรรมชาติ เป็นสารที่เกิดตามแหล่ง ภูเขาไฟ เกิดเป็นหินภูเขาไฟตามปล่องภูเขาไฟ

แต่เดิมแอมโมเนียมคลอไรด์มีชื่อเรียกว่าน้ำประสานดีบุก ใช้เป็นน้ำประสานเหล็กกับดีบุก แต่เดิมได้จากกากที่เหลือจากเตาเผาอิฐที่ใช้มูลสัตว์ นำมาละลายน้ำร้อนกรองแล้วทิ้งให้น้ำระเหย จะได้น้ำประสานดีบุกในรูปผง โบราณใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ขับเสมหะ ใช้ประสมในยานัตถุ์[1]

ประโยชน์ (Uses) แก้

ตามประวัติศาสตร์มันถูกจัดเป็นหนึ่งในสี่หัวใจ การเล่นแปรธาตุ เมื่อแตกตัวมันจะให้วัสดุที่มีพลัง การกัดกร่อน สูงสองตัว คือ แอมโมเนีย และ กรดเกลือ ที่สามารถละลาย โลหะ ได้ ซึ่งนักเล่นแร่แปลธาตุมักจะใช้เปลี่ยนโลหะให้เป็นอย่างอื่น, ชาวอาหรับ ใช้มันเป็นแหล่ง แอมโมเนีย:

2NH4Cl + 2CaO → CaCl2 + Ca(OH)2 + 2NH3

มันใช้ในการผลิต แอมโมเนียมเปอร์คลอเรต (ammonium perchlorate) (NH4ClO4):

NaClO4 + NH4Cl → NH4ClO4 + NaCl

แอมโมเนียม คลอไรด์ใช้ทำความสะอาดหัวแร้งบัดกรี ใช้เป็นอาหารเสริมในปศุสัตว์ เป็นส่วนผสมของ แชมพู สระผมใช้ผสมหมึกพิมพ์ใน อุตสาหกรรมผ้า ในกาวผลิตไม้อัด ส่วนผสมในอาหารยีสต์ ผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่วนผสมในยาแก้ไอเนื่องมีฤทธิ์ ขับเสมหะ (expectorant)

อ้างอิง แก้

  1. ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงศ์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทยเล่ม 4 เครื่องยาธาตุวัตถุ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กทม. อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 2556.

ดูเพิ่ม แก้