แม่แบบ:เหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุการณ์ แก้

ในประเทศ

ต่างประเทศ
การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ พ.ศ. 2562–2563

การเมือง
ความขัดแย้ง
กีฬา
ผู้ที่เพิ่งเสียชีวิต แก้
วันสำคัญ แก้

วันสำคัญที่ผ่านมา

วันสำคัญที่กำลังจะมาถึง