แม่น้ำอามูดาร์ยา

แม่น้ำอามูดาร์ยา (เปอร์เซีย: آمودریا Āmūdaryā) เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียกลาง เป็นเส้นแบ่งพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างประเทศอัฟกานิสถานกับประเทศทาจิกิสถาน ชื่อโบราณคือแม่น้ำออกซุส (Oxus) เกิดจากธารน้ำแข็งบนชุมเขาปามีร์ เริ่มต้นจากจังหวัดบาดัคชานแล้วไหลไปทางตะวันตกเข้าสู่จังหวัดตาคาร์ จังหวัดกอนดอซ จังหวัดซามันกัน และจังหวัดบัลค์ แล้วจึงไหลเข้าประเทศเติร์กเมนิสถานและประเทศอุซเบกิสถานไปลงทะเลอารัล

แม่น้ำอามูดาร์ยา
Amu darya delta.jpg
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอามูดาร์ยา พฤศจิกายน 2537
ระบบอุทกวิทยา
ชื่อแหล่งน้ำแม่น้ำอามูดาร์ยา
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทแม่น้ำ
ความยาว2,525 กม.
แผนที่บริเวณรอบ ๆ ทะเลอารัล

อ้างอิงแก้ไข

  • ธเนศ ช่วงพิชิต. ภูมิศาสตร์ประเทศอัฟกานิสถาน ใน อัฟกานิสถาน. กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 2545