แขวงโคกแฝด

แขวงในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โคกแฝด เป็นแขวงหนึ่งของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำหนดให้ที่ดินส่วนใหญ่ในแขวงนี้เป็นที่ดินประเภทประเภทชนบทและเกษตรกรรมและที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ในขณะที่บางส่วนเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม[3]

แขวงโคกแฝด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khok Faet
แผนที่เขตหนองจอก เน้นแขวงโคกแฝด
แผนที่เขตหนองจอก เน้นแขวงโคกแฝด
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตหนองจอก
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด22.524 ตร.กม. (8.697 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด35,046 คน
 • ความหนาแน่น1,555.94 คน/ตร.กม. (4,029.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10530
รหัสภูมิศาสตร์100305
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงโคกแฝดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตหนองจอก มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

การคมนาคม

แก้

ถนนในพื้นที่แขวงโคกแฝด ได้แก่

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตหนองจอก." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1003&rcodeDesc=เขตหนองจอก 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (41 ก): 1–81. 16 พฤษภาคม 2556.