แขวงคู้ฝั่งเหนือ

แขวงในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คู้ฝั่งเหนือ เป็นแขวงหนึ่งของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำหนดให้ที่ดินส่วนใหญ่ในแขวงนี้เป็นที่ดินประเภทประเภทชนบทและเกษตรกรรมและที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ในขณะที่บางส่วนเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย[3]

แขวงคู้ฝั่งเหนือ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khu Fang Nuea
แผนที่เขตหนองจอก เน้นแขวงคู้ฝั่งเหนือ
แผนที่เขตหนองจอก เน้นแขวงคู้ฝั่งเหนือ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตหนองจอก
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด17.750 ตร.กม. (6.853 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด18,222 คน
 • ความหนาแน่น1,026.59 คน/ตร.กม. (2,658.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10530
รหัสภูมิศาสตร์100306
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงคู้ฝั่งเหนือตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตหนองจอก มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

การคมนาคม แก้

ถนนในพื้นที่แขวงคู้ฝั่งเหนือ ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตหนองจอก." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1003&rcodeDesc=เขตหนองจอก 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (41 ก): 1–81. 16 พฤษภาคม 2556.