แขวงคลองสิบ

แขวงในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คลองสิบ เป็นแขวงหนึ่งของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองสิบ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khlong Sip
แผนที่เขตหนองจอก เน้นแขวงคลองสิบ
แผนที่เขตหนองจอก เน้นแขวงคลองสิบ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตหนองจอก
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด30.849 ตร.กม. (11.911 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด9,611 คน
 • ความหนาแน่น311.55 คน/ตร.กม. (806.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10530
รหัสภูมิศาสตร์100303
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงคลองสิบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตหนองจอก มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงและตำบลข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

การคมนาคม แก้

ถนนในพื้นที่แขวงคลองสิบ ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตหนองจอก." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1003&rcodeDesc=เขตหนองจอก 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.