แขวงแสนแสบ

แขวงในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสนแสบ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แขวงแสนแสบ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Saen Saep
คลองแสนแสบ
แผนที่เขตมีนบุรี เน้นแขวงแสนแสบ
แผนที่เขตมีนบุรี เน้นแขวงแสนแสบ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตมีนบุรี
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด35.186 ตร.กม. (13.585 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด45,076 คน
 • ความหนาแน่น1,281.08 คน/ตร.กม. (3,318.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10510
รหัสภูมิศาสตร์101002
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงแสนแสบตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตมีนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1010&rcodeDesc=เขตมีนบุรี 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.