แขวงมีนบุรี

แขวงในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

มีนบุรี เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แขวงมีนบุรี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Min Buri
ถนนสีหบุรานุกิจ
แผนที่เขตมีนบุรี เน้นแขวงมีนบุรี
แผนที่เขตมีนบุรี เน้นแขวงมีนบุรี
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตมีนบุรี
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด28.459 ตร.กม. (10.988 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด95,942 คน
 • ความหนาแน่น3,371.24 คน/ตร.กม. (8,731.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10510
รหัสภูมิศาสตร์101001
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงมีนบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตมีนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1010&rcodeDesc=เขตมีนบุรี 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.