แขวงคลองสามประเวศ

แขวงในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คลองสามประเวศ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองสามประเวศ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khlong Sam Prawet
สถานีลาดกระบัง
แผนที่เขตลาดกระบัง เน้นแขวงคลองสามประเวศ
แผนที่เขตลาดกระบัง เน้นแขวงคลองสามประเวศ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตลาดกระบัง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด17.458 ตร.กม. (6.741 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด15,912 คน
 • ความหนาแน่น911.45 คน/ตร.กม. (2,360.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10520
รหัสภูมิศาสตร์101103
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงคลองสามประเวศตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตลาดกระบัง มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1011&rcodeDesc=เขตลาดกระบัง 2564. สืบค้น 22 เมษายน 2565.