แขวงลำผักชี

แขวงในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ลำผักชี เป็นแขวงหนึ่งของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำหนดให้ที่ดินส่วนใหญ่ในแขวงนี้เป็นที่ดินประเภทประเภทชนบทและเกษตรกรรม ในขณะที่บางส่วนเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม (เขตประกอบการอุตสาหกรรมบึงโคล่)[3]

แขวงลำผักชี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Lam Phak Chi
แผนที่เขตหนองจอก เน้นแขวงลำผักชี
แผนที่เขตหนองจอก เน้นแขวงลำผักชี
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตหนองจอก
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด33.358 ตร.กม. (12.880 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด33,816 คน
 • ความหนาแน่น1,013.73 คน/ตร.กม. (2,625.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10530
รหัสภูมิศาสตร์100307
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงลำผักชีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตหนองจอก มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงโคกแฝดและแขวงกระทุ่มราย มีคลองลำอีรั้ว คลองลำต้นกล้วย คลองลำปลาทิว (คลองขุดใหม่) และคลองสองเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงลำต้อยติ่ง มีคลองลำโขล่ (ลำโคล่) คลองกระทุ่มล้ม คลองลำตาเฟื่อง และคลองลำมดตะนอยเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงลำต้อยติ่ง แขวงทับยาว และแขวงลำปลาทิว (เขตลาดกระบัง) มีคลองลำชะล่า คลองลำตาต่าย คลองแป๊ะจ่างบน คลองลัดตาแย้ม คลองกระทุ่มล้ม คลองลำพะอง คลองลำปลาทิว (คลองขุดใหม่) คลองลำมะขาม และคลองลำกอไผ่เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงลำปลาทิว (เขตลาดกระบัง) แขวงแสนแสบ (เขตมีนบุรี) และแขวงโคกแฝด มีคลองลำกอไผ่และคลองลำนกแขวกเป็นเส้นแบ่งเขต

การคมนาคม แก้

ถนนในพื้นที่แขวงลำผักชี ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตหนองจอก." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1003&rcodeDesc=เขตหนองจอก 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (41 ก): 1–81. 16 พฤษภาคม 2556.