แขวงกระทุ่มราย

แขวงในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กระทุ่มราย เป็นแขวงหนึ่งของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตหนองจอก

แขวงกระทุ่มราย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Krathum Rai
แผนที่เขตหนองจอก เน้นแขวงกระทุ่มราย
แผนที่เขตหนองจอก เน้นแขวงกระทุ่มราย
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตหนองจอก
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด38.132 ตร.กม. (14.723 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด41,193 คน
 • ความหนาแน่น1,080.27 คน/ตร.กม. (2,797.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10530
รหัสภูมิศาสตร์100301
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงกระทุ่มรายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกฟากใต้ของคลองแสนแสบในเขตหนองจอก มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงและตำบลข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

การคมนาคม แก้

ถนนในพื้นที่แขวงกระทุ่มราย ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตหนองจอก." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1003&rcodeDesc=เขตหนองจอก 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.