แขวงคันนายาว

แขวงในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คันนายาว เป็นแขวงหนึ่งของเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

แขวงคันนายาว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khan Na Yao
แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าในพื้นที่แขวงคันนายาว
แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าในพื้นที่แขวงคันนายาว
แผนที่เขตคันนายาว เน้นแขวงคันนายาว
แผนที่เขตคันนายาว เน้นแขวงคันนายาว
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตคันนายาว
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด12.917 ตร.กม. (4.987 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด47,151 คน
 • ความหนาแน่น3,650.31 คน/ตร.กม. (9,454.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10230
รหัสภูมิศาสตร์104301
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงคันนายาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตคันนายาว มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้[3]

การคมนาคม แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงคันนายาว ได้แก่

ถนนสายรองในพื้นที่แขวงคันนายาว ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตคันนายาว." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1043&rcodeDesc=เขตคันนายาว 2566. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงคันนายาว และตั้งแขวงรามอินทรา เขตคันนายาว" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 126 (พิเศษ 137 ง): 71–74. 21 กันยายน 2552.