เรือหลวงกระบี่

RAN-IFR 2013 D3 43.JPG
เรือหลวงกระบี่ (OPV 551)
ประวัติเรือ ราชนาวีไทย
ผู้ดำเนินงาน: กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือไทย และ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
สถานที่ต่อ: อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ของ กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
งบประมาณ: 2,931,285,884 บาท
วางกระดูกงูเรือ: 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ปล่อยเรือลงน้ำ: 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ขึ้นระวางประจำการ: 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556
สถานภาพ: ยังอยู่ในประจำการ
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อเรือ: ไทย: ร.ล.กระบี่
อังกฤษ: HTMS KRABI
ตั้งชื่อตาม: จังหวัดกระบี่
หมายเลขประจำเรือ: 551
ประเภทเรือ: เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
ระวางขับน้ำ: เต็มที่ 1,969 ตัน
ความยาว: 90.5 เมตร
ความกว้าง: 13.5 เมตร
กินน้ำลึก: 3.8 เมตร
อัตราการทนคลื่นลมรุนแรง: ระดับ Sea State 5
เครื่องจักร: เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MAN Diesel 16V 23/33D กำลัง 7,200 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง
ชุดเกียร์: ZF Marine 53600 NR2H
เพลาใบจักร: 2 เพลา ใบจักร Wartsila Lips Defence แบบปรับมุมได้
ความเร็วสูงสุด: 25 น็อต (46.30 กม./ชม.)
ความเร็วเดินทาง: 15 น็อต (27.78 กม./ชม.)
รัศมีทำการสูงสุด/ต่ำสุด: 3,500ไมล์ (ที่ความเร็วเดินทาง)
กำลังพลประจำเรือ: 89 นาย
อาวุธ: • ปืนใหญ่เรือ OTO Melara 76/62 Super Rapid ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น

• ปืนใหญ่กล MSI-DSL/ATK DS30MR Mk.44 ขนาด 30 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น

• ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น

อิเล็กทรอนิกส์: • เรดาร์เดินเรือ 2 ชุด

• เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ/อากาศ Thales Variant

• เรดาร์และออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Thales LIROD Mk.2

• ระบบพิสูจน์ฝ่าย Thales TSB2525 (ติดตั้งคู่กับเรดาร์ Variant)

• ระบบอำนวยการรบ Thales TACTICOS

• ระบบรวมการสื่อสาร (ICS) Thales FICS (Fully Integrated Communications System)

• ระบบรวมการควบคุมเครื่องจักร (IPMS) Servowatch

อุปกรณ์สนับสนุนการรบ: • ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับ ฮ. (Westland Lynx 300) จำนวน 1 เครื่อง

• เรือยางทางยุทธวิธีพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย (RHIB) 1 ลำ

เรือหลวงกระบี่ (อังกฤษ: HTMS Krabi) (OPV-551) เป็นเรือรบประเภทเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งชั้น ริเวอร์ หมายเลขประจำเรือ 551 ประจำการอยู่ในสังกัดหมวดเรือที่ 1 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยเรือมีขนาดระวางขับน้ำเต็มที่ 1,969 ตัน และเป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่กองทัพเรือไทยเคยสร้างมา

ประวัติแก้ไข

เรือหลวงกระบี่เกิดขึ้นจากโครงการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 - 2555 ในวงเงิน 2,931 ล้านบาท โดยปรับปรุงจากแบบเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ของเรือชั้น ริเวอร์ ของบริษัท BAE Systems โดยมี บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารสัญญา บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้จัดสร้าง และกรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้ควบคุมการจัดสร้างเรือตลอดกระบวนการ โดยดำเนินการต่อเรือที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชของกรมอู่ทหารเรือ ในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงทำพิธีวางกระดูกงูเรือในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จนถึงพิธีปล่อยเรือลงน้ำในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และขึ้นระวางประจำการในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยมีพลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นเป็นผู้รับมอบเรือ

ภารกิจแก้ไข

เรือหลวงกระบี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวนตรวจการณ์และรักษาฝั่ง ป้องกันการแทรกซึม คุ้มครองเรือประมง ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ตลอดจนการรักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

คุณลักษณะตัวเรือแก้ไข

 • ขนาดระวางขับน้ำเต็มที่ 1,969 ตัน
 • ความยาวตลอดลำ 90.5 เมตร
 • ความกว้าง 13.5 เมตร
 • กินน้ำลึก 3.8 เมตร
 • อัตราการทนคลื่นลมรุนแรง ระดับ Sea State 5
 • ความเร็วสูงสุด 25 น็อต (46.30 กม./ชม.)
 • ความเร็วเดินทาง 15 น็อต (27.78 กม./ชม.)
 • รัศมีทำการสูงสุด 3,500 ไมล์ทะเล
 • กำลังพลประจำเรือ 89 นาย

ระบบขับเคลื่อนตัวเรือแก้ไข

 • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MAN Diesel 16V 23/33D กำลัง 7,200 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง
 • ชุดเกียร์แบบ ZF Marine 53600 NR2H
 • เพลาใบจักรจำนวน 2 เพลา ใบจักร Wartsila Lips Defence แบบปรับมุมได้

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำเรือแก้ไข

 • เรดาร์เดินเรือ 2 ชุด
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ/อากาศ Thales Variant
 • เรดาร์และออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Thales LIROD Mk.2
 • ระบบพิสูจน์ฝ่าย Thales TSB2525 (ติดตั้งคู่กับเรดาร์ Variant)
 • ระบบอำนวยการรบ Thales TACTICOS
 • ระบบรวมการสื่อสาร (ICS) Thales FICS (Fully Integrated Communications System)
 • ระบบรวมการควบคุมเครื่องจักร (IPMS) Servowatch

ระบบอาวุธประจำเรือแก้ไข

 
ปืนใหญ่กล MSI-DSL/ATK DS30MR Mk.44 ขนาด 30 มม./70 คาลิเบอร์
 
ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด 12.7 มม.
 • ปืนใหญ่เรือ OTO Melara 76/62 Super Rapid ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล MSI-DSL/ATK DS30MR Mk.44 ขนาด 30 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น

ระบบสนับสนุนการรบแก้ไข

 • ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับ ฮ. (Westland Lynx 300) จำนวน 1 เครื่อง
 • เรือยางทางยุทธวิธีพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย (RHIB) 1 ลำ

สื่อและสารคดีเกี่ยวกับเรือหลวงกระบี่แก้ไข

ทางคณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์ของกองทัพเรือได้ดำเนินการจัดทำสารคดีเกี่ยวกับการต่อเรือหลวงกระบี่ในชื่อ "เรือหลวงกระบี่ ราชนาวีต่อเรือ" ซึ่งจะทำการเผยแพร่ในสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS และช่อง Navy Channel ซึ่งเป็นช่อง youtube VDO อย่างเป็นทางการของคณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์ของกองทัพเรือ