เมษายน พ.ศ. 2553 เป็นเดือนที่ 4 ของปี พ.ศ. 2553 วันแรกของเดือนเป็นวันพฤหัสบดี วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันศุกร์

สถานีย่อย:เหตุการณ์ปัจจุบันแก้ไข