เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (จังหวัดสงขลา)

เทศบาลเมืองในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลเมืองในจังหวัดสงขลา สำหรับความหมายอื่น ดูที่ กำแพงเพชร (แก้ความกำกวม)

กำแพงเพชร เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลกำแพงเพชร มีประชากรในปี พ.ศ. 2557 จำนวน 16,304 คน เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเดิมอยู่ในฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร ต่อมามีการยกฐานะเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554[2] โดยมี จ.ส.ต.จรูญ เรืองฤทธ์ เป็นนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นคนแรก[3]

กำแพงเพชร
จังหวัดสงขลา
อำเภอรัตภูมิ
ตำบลกำแพงเพชร (บางส่วน)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีจ.ส.ต.จรูญ เรืองฤทธ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด86.60 ตร.กม. (33.44 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[1]
 • ทั้งหมด17,225
 • ความหนาแน่น200 คน/ตร.กม. (520 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
เว็บไซต์www.kppobt.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อ้างอิงแก้ไข

  1. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2562.
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  3. ประวัติความเป็นมา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข