กำแพงเพชร (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

กำแพงเพชร อาจหมายถึง

หน่วยการปกครองแก้ไข

จังหวัดกำแพงเพชรแก้ไข

จังหวัดสงขลาแก้ไข

ถนนแก้ไข

กรุงเทพมหานครแก้ไข

ความหมายอื่นแก้ไข