เติงกูอานิส บินตีเติงกูอับดุลฮามิด

รายาเปอเริมปวน เติงกูอานิส บินติเติงกูอับดุลฮามิด (ประสูติ พ.ศ. 2492 —) พระอัครมเหสีในสุลต่านอิสมาอิล เปตราแห่งรัฐกลันตัน สุลต่านแห่งรัฐกลันตันองค์ปัจจุบัน มีศักดิ์เป็นญาติของนายบันเทิง อับดุลบุตร นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร และนายวัยโรจน์ พิพิธภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[2] นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นพระญาติกับเติงกูซูไบดะห์ บินตีเติงกูนูรุดดีน พระสุณิสา

เติงกูอานิส บินตีเติงกูอับดุลฮามิด
TuankuAnis.jpg
พระนามเต็มรายาเปอเริมปวนเติงกูอานิส บินติเติงกูอับดุลฮามิด
พระอิสริยยศรายาเปอเริมปวนกลันตัน
ราชวงศ์ราชวงศ์กลันตัน
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติพ.ศ. 2492 (อายุ 72 ปี)[1]
พระบิดาเติงกูอับดุลฮามิด บินเติงกูมูดา (นายมานพ พิพิธภักดี)
พระมารดาเติงกูอาซีซะห์ บินติเติงกูมูฮัมหมัดฮัมซะห์
พระสวามีสุลต่านอิสมาอิล เปตรา
พระบุตรเติงกู มูฮัมมัด ฟาริส เปตรา
เติงกู มูฮัมมัด ฟาอิซ เปตรา
เติงกู มูฮัมมัด ฟาหร์กี เปตรา
เติงกู อมาลิน อาอีชะห์ ปุตรี

พระราชประวัติแก้ไข

รายาเปอเริมปวน เติงกูอานิส บินติเติงกูอับดุลฮามิด ประสูติในปี พ.ศ. 2492 ณ ปาล์มมานอร์ (Palm Manor) พระองค์เป็นบุตรคนที่ 3 ใน 9 คนของนายมานพ พิพิธภักดี พี่ชายต่างมารดาของนายวัยโรจน์ พิพิธภักดี สืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองยะหริ่ง กับเติงกูอาซีซะห์ บินติเติงกูมูฮัมหมัดฮัมซะห์ เชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์กลันตัน[3] พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนสุลตานาไซนับ (Sultana Zainab School) ในนครโกตาบาห์รู เมืองเอกของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย[1]

อภิเษกสมรสแก้ไข

สุลต่านอิสมาอิล เปตรา ทรงอภิเษกสมรสกับรายาเปอเริมปวน เติงกูอานิส บินติเติงกูอับดุลฮามิด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2511 ณ พระราชวังโกตาลามา เมืองโกตาบาห์รู รัฐกลันตัน ทั้งสองมีพระราชโอรส-ธิดาด้วยกัน 4 พระองค์ โดยเป็น เจ้าชาย 3 พระองค์ และเจ้าหญิง 1 พระองค์ ได้แก่[1]

  1. เติงกู มูฮัมมัด ฟาริส เปตรา สมรสกับนางสาวกังสดาล พิพิธภักดี พระชายาชาวไทยจากจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547[4][5][6]
  2. เติงกู มูฮัมมัด ฟาอิซ เปตรา
  3. เติงกู มูฮัมมัด ฟาหร์กี เปตรา สมรสกับมาโนฮารา โอเดเลีย พีนอต พระชายานางแบบลูกครึ่งอินโดนีเซีย-อเมริกัน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551
  4. เติงกู อมาลิน อาอีชะห์ ปุตรี

ราชตระกูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข